Thursday, 13 January 2011

Botswana

Next stop after Elisras, South Africa was Francistown, Botswana. A good 450 kilometers leg when you include a border crossing. The border was smooth, it was less than a half hour and no problems. Roads were spotless too so we made it to town well before dark. Our contact Thebe and his friend showed us a campsite and took us out for dinner in the night.

The remarkable thing in Botswana was the sudden change of atmosphere, a change to the better. People were friendlier, and the country looked like a rare African success story. Fair enough, they got their problems as well, but it seemed to be very little problems with crime and corruption in South Africa. It felt just relaxing and safe to be here.

From Francistown we made it up to the border to Zambia the next day. The road led us through a nature reserve, with elephants crossing the road just like the stupid moose back home. Further the scenery was spiced up by some intelligent ostriche, baboons and road workers. Very African, and very nice.


Tormod


Næste stop efter Elisras i Sydafrika var Francistown i Botswana. Et stræk på godt og vel 450 km, hvilket inkluderede en grænseovergang. Dér gik det nemt, under en halv time og uden problemer. Vejene var perfekte så vi nåede byen i god tid inden mørket faldt på. Vores kontaktperson Thebe og en ven viste os frem til en campingplads og inviterede os ud at spise.


Det bemærkelsesværdige ved Botswana var stemningsskiftet til det bedre. Folk var venlige og landet lignede en sjælden afrikansk succeshistorie. Ok, de har også deres problemer, men sammenlignet med Sydafrika syntes der at være meget lidt kriminalitet og korruption. Det føltes bare afslappet og sikkert her.


Fra Francistown gik det næste dag op til grænsen til Zambia. Vejen ledte os gennem et naturreservat, med elefanter der krydsede vejen ligesom tåbelige elge gør det derhjemme. Udsigten blev yderligere krydret med nogle intelligente strudse, bavianer og vejarbejdere. Meget afrikansk, meget nydeligt.


TormodMartins Drift was the border, smooth and fast


There was a condom dispenser in the customs, but it was empty. Maybe that´s why we didn´t get screwed.

Der var en kondomautomat ved tolden. Men den var tom, så det var måske derfor de ikke tog os i røven.


Thebe and his mate, customers of Shawn. Great dudes I hope I´ll see again.

Thebe og hans kammerat, kunder hos Shawn. Fine fyre, som jeg håber at se igen.


Customs for exiting Botswana, ferry next.

Tolden på vej ud af Botswana, næste stop er færgen.


Waiting for the ferry


Beer smugglers. Tons of beer was loaded on the ferry, and offloaded to canoos before the ferry reached Zambia.

Ølsmuglere: Tonsvis af øl blev læsset på færgen, og losset ned i kanoer før færgen nåede over til Zambia.


The Nimbus attracts people like bees to a jar of honey, or maybe it´s more correct to say as flies to dog shit.

Nimbussen tiltrækker folk som en kukke honning tiltrækker bier. Eller måske som en hundelort tiltrækker fluer.


1 Comments:

Blogger Stefan said...

Hey guys, good to see you guys are still rolling. Just met the most coffin ready biker in the world.....damn, miss you guys. All the bests

14 January 2011 at 02:33  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home