Sunday, 16 November 2008

Nimbus in Nirvana

OBS: NORSK UTGAVE FØLGER UNDER
On a Sunday recently the doorbell rang, someone asking for contributions for Blue Cross. We said we’d contribute, but would need 15 minutes to pack our gear. Turned out they wanted money rather than patients, so we had to say no. We needed the cash later in the day to buy alcohol, in order to get absolutely plastered to block out ourselves and the cruel world around us, on the ferry trip to Copenhagen.

This was also was the day we were going to John Carlsen Nimbus in Copenhagen and get ourselves some four-speed gearboxes, instead of the sorry old ones with only three speeds. Actually we had planned to ride down (translators note; yeah, right), but due to some unpleasant noises in the ’box of The Infernal Machine we opted for the ferry, as we were going to change that part anyway. It all went as expected, and for my part it was almost a replay of of the ferry trip from Stockholm to Riga during KCCD2006. Luckily we made it to John’s workshop before I was awake enough to really notice the after-effects of the unruly seas.

We got to work right away, tearing out the gearboxes so the parts flew about like coming from an IED. After that John tore the boxes further apart, teeth of the sprockets as well as those of the customers flying about the workshop, richochetting off the walls. Then he pressed in the new four-speed gear clusters, and lo and behold, our gear tally had improved by 33,3 %. Between the two bikes we now had eight speeds, as opposed to the previous six.

Throughout Tuesday the ’boxes were back in their proper place, and we took care of all the necessary minor adjustments and did some small fixes that we had forgotten while restoring the bikes.

Now we had gotten the bikes into the mechanical equivalent of Nirvana, and during all that a bunch of Nimbus friends had shown up while we were here. Danes sure are much more friendly and easygoing than the Norwegians.

Bye-byes to our friend & host Kim Scholer a.k.a. Schim Cooler taken care of, we left Copenhagen Thursday at 10 am. Got out of Copenhagen easily, and had a nice if progressively colder trip to Gothenburg. From there onwards it pissed down, and by the time we reached home in Holmestrand at 11 pm we had grown gills. Klaus smelled like a wet dog, and we both agreed that it had been a great trip.

Mucho thanks to our host Kim, Nimbus Guru John for helping us fix the bikes, and to everyone who dropped by to cheer us on.Nimbus i Nirvana
En søndag for litt siden ringte dem på døra og ba om bidrag til Blåkors. Vi sa vi godt kunne bidra, men vi måtte få et kvarter til å pakke bagene. Da det viste seg de var ute etter penger, og ikke klienter, måtte vi dessverre si nei, da vi faktisk trengte pengene for å drikke oss distansert fra oss selv og den onde verden rundt oss på båten til Danmark senere på dagen.

Dette var dagen vi skulle til John i København og få nye girkasser med fire gir, i stedet for de sure gamle kassene med bare tre gir. Planen var først å kjøre ned, men grunnet en lei ulyd i girkassen på The Infernal Machine valgte vi altså å ta båten ned siden vi skulle bytte girkasse der uansett. Det gikk som det måtte, og for min del ble det nesten en reprise av båtturen fra Sverige til Finland under KCCD2006. Heldigvis fikk vi kjørt frem til John før jeg ble våken nok til å kjenne etterdønningene av sjøgangen fra båtreisen.

Vi gikk i gang hos John umiddelbart og formelig rev ut girkassene så delene sprutet som splinter fra en Araberbombe. Så tok John å rev girkassene ytterligere i fillebiter så tennene fra både tannhjul og kunder i verkstedet sprutet rundt og skranglet da de traff veggen. Deretter trådde han nedi nye innmater med 4 gir i girkassehusene, og voila’ så hadde vi 33% flere gir. Til sammen hadde vi nå faktisk 8 gir fordelt på to sykler, i motsetning til 6 fra tidligere.

I løpet av tirsdagen var begge girkassene tilbake i syklene, og vi hadde gjorde alle små justeringer og utbedringer vi hadde uteglemt under restaureringen. John gjorde den siste final touch som satte syklene i en Nirvanatilstand, som en rak motsetning til levra og sjela mi.

Foruten at vi hadde satt syklene i Nirvanatilstand hadde en rekke Nimbusvenner kommet innom og slått av en prat med oss i løpet av et par dager, det er jammen rart hvor mye hyggeligere og sosiale dansker er kontra nordmenn.

Vi tok farvel med vår venn og husvert Kim Scholer, eller Schim Cooler som han kalles blant venner, og reiste hjemover rundt ti den torsdag morgenen. Vi fant veien ut av København uten større problemer og hadde en kald men grei tur frem til Gøteborg. Fra Gøteborg og hjem var det et satans regnvær så ved hjemkomst i Holmestrand klokka 11 på kvelden hadde vi begge svømmehud på hendene. Klaus luktet som en våt hund, og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.

Takk til vårt vert Kim, John for all god hjelp med syklene og ellers alle som kom innom for å hilse på.Packing for the trip

Klaus is getting the tickets for the ferry


Out with the engines
Gir box housing


A little tired after a night with rough sea


John adjusting the the turbo pressure. If the pressure is too high it kills the engine.


John adjusting the rear suspension stiffness with a green pistol-meter, special Nimbus tool.


Finished with the job and heading home, thanks John!
Klaus is smelling like a wet dog.

300 out of 600 km in heavy rain and utter darkness. Two tired piglets.


Finally home again!

1 Comments:

Blogger Stacy said...

Hello!

I found your website (kccd.no) from your posting on ADVRider. If your travels happen to take you through Oregon (on the West Coast, USA), I have a spare room if you need a place to stay.

I was reading your about your 2006 journey and saw this picture:

http://www.kccd.no/chronicles/2006/part1/x81.jpg

Can you tell me where it is from?

8 January 2009 at 21:13  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home