Thursday, 19 November 2009

Biker Journalen

Løp og kjøp siste nummer av Biker Journalen i nærmeste bladkiosk. I novemberutgaven som er i salg nå har jeg levert en fantastisk historie fra Kasakhstan i National Geographic stil, bare men bedre, og i et motorsyklistperspektiv. Sidene er glansede så det er ingen fare for å kose seg skikkelig med bladet, gjør man ren sidene innen rimelig tid vil de allikevel ikke klistre seg sammen

Artiklen er så bra at det var meningen jeg skulle fått Nobels Fredspris for den, siden den forbrødrer verdens raser på en slik fantastisk måte, men det ble plutselig bestemt at i år skulle den gå til noen som var farget. Jeg klager uansett ikke for jeg vet hvordan Afro-Amerikanerne har hatt det, så jeg er like blid. Jeg kan heller få prisen neste år for noe annet. Jeg bidrar sikkert minst like mye til verdensfreden da også.Run to the closest place they sell Norwegian magazines immediately and look for "Biker Jorurnalen". In the November issue I delivered a story about Kazakhstan, in real National Geographic style, only better, in a motorcyclists perspective. The pages are glossy so you can really enjoy the magazine without fearing the pages will stick together if you just wipe off within reasonable time.

The story is in fact so good that I was supposed to get the Nobels Peace Prize for it, as it's improving the understanding between human races, but then it turned out that this year it had to go to a black man. However, I'm not complaining, mighty white as I am. I know what the Afro-Americans have went through so no hard feelings here. I'll just get it next year for something else instead.


1 Comments:

Blogger Kim said...

Fine mag, largely because it has a feature article about a REAL inline four custom bike.

23 November 2009 at 01:56  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home