Monday, 12 October 2009

Svobodniy

Alle denne verdens lande har små pletter på landkortet; de små byer folk udefra aldrig har hørt om, som ikke nævnes i guidebøger, og som ej heller har huset berømtheder eller har en kedelig statue stående. Disse pletter kunne lige så godt være en flue der et øjeblik har sat sig på kortet, men det er faktisk ikke fluer. Nogen gange kan en plet vise sig at være hjemstavnen for nogle virkelig fine mennesker, som gør byen mere end et besøg værd.

Svobodniy er virkelig en af disse byer, takket været Sergej og nogle andre mc-folk. Vi kom i kontakt med Sergej via 'Professoren', der som tidligere nævnt kørte fra Vladivostok til Chita sammen med nogle kænguruer. Som ligeledes nævnt før var mit stel knækket, og Svobodniy var så stedet det skulle repareres.

Sergej er den lokale mc-guru, og han er allerhelvedes god. Han er ikke bare allerhelvedes god, men også allerhelvedes hjælpsom, hvilket er en god kombination når man har brug for hjælp. Når man ofte har mødt mennesker som enten kun er meget gode, eller kun er meget hjælpsomme, kan det være fatalt.

Nå, Sergej og en anden mc-kører, Jura fra kriminalpolitiet - vel en slags Rejseholdet fra Svobodniy - mødte os ved bygrænsen. Sergej fandt nogen der kunne oversætte, og vi blev enige om at stellet skulle svejses næste dag og at vi skulle bruge dagen sammen hjemme hos ham, hvor vi også kunne overnatte.

Segej arbejdede på det lokale lighus, og arbejdede videre med det de gode læger ikke havde nosser til at fortsætte med. Så når vi brugte det norske 'Skål!' i stedet for det russiske 'Nastaroviya!' (”Til helbredet!”), var det fordi det sidste ligesom ikke rigtigt passede til hans profession. Fed aften med fine folk, hvilket kvalificerede Svobodniy til at være en fed by.

Som lovet blev stellet fikset næste dag, og Sergej gjorde det fint. Han ringede også til pressen da vi skulle afsted, og både et tv-hold og den lokale avis mødte op. Vi ved ikke helt nøjagtigt hvad det blev til efter oversættelsen var klaret, men jeg tør vædde mine støvler på at vi fremstod på sædvanlig charmerende vis.


All countries in the world have got small spots on the map, the small towns outsiders never heard about, never been mentioned in guide books, never been hosts to any heroes or boring statues. These spots could just as well been a fly sitting on the map, but in fact it isn’t flies. In some cases though, places like this can be the home of some really great people that makes the town more than worth dropping by.

Svobodniy is indeed one of these towns, thanks to Sergej and some other bikers. We had gotten in touch with Sergej through the Professor which was doing the jump-trail from Vladivostok to Chita with some kangaroos as mentioned before. As also mentioned before (it’s great to repeat yourself because the blog get longer and you boost the theory that empty barrels make the most noise), my frame had cracked and Svobodniy was the place to get it repaired.

Sergej is the local motorcycle guru, and he’s damn good. He’s not only damned good, he’s also damned helpful, which is actually a good combination when you need help. What you too often see are people that are either very good, or very helpful, which can be very fatal especially when it’s the latter type.

Anyhow, Sergej and another biker, Jura from the criminal police, so to speak Svobodniy CSI, met us at the city border. Sergej found a translator and we agreed that he’d fix the frame the day after and we’d rather spend this day in his home where also could sleep. A little later another biker showed up, Vova. He worked in the local morgue and kept up the good work where the doctors didn’t have the guts to go on. While drinking vodka that day we used the Norwegian term “Skål” (“Cheers!”) instead of “Nastaroviya” (“For health!”), as Nastaroviya did not sound too good for Vovas business. It was really a cheerful night with great people that qualified Svobodniy to a great town.

As promised Sergej fixed the frame the day after and did a good job. He also called the local press upon our departure, and both TV and the local paper showed up. Not sure what came out of it after the translation was done, but I dare to bet my boots that we were charming as always.Sergej and Jura.
Sergejs Kawa, med det imponerende Dakar-udstyr, som han selv har bygget.
Sergejs Kawa, note the Dakar outfit he had built himself, impressive work.

Vova fra lighuset, som altid næsten ædru. Jeg kan godt forstå han brug for fest og ballade, med alle de kedelige kunder omkring sig.
Vova from the morgue, almost sober as usual. I understand he need a good party with all those boring customers."Oh man, they are fucked".
Sergej & kone sætter Svobodniy klæbemærkaterne på.
Sergej and wife put on the Svobodniy stickers.
En ampére-regulator som svejseværk; det virker faktisk udmærket hvis man ved hvad man gør.
Amp regulator for welding machine; it actually works well when you know what you're doing.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home