Friday, 4 September 2009

The Mongol Rally

Mongol-ralliet

Lad det være klart med det samme: Jeg kan normalt ikke klare folk der tager på store rejser for 'velgørenhed'. Jeg finder det svært at tro, at det er muligt at skaffe flere penge ved den slags, end rejsen i sig selv koster. For mig ligner det en dårlig undskyldning for et egotrip. Hvis man virkelig mener det mht. velgørenhed, så er det bedre at blive hjemme og donere pengene som rejsen ville have kostet. Hvis det lyder for kedeligt, kan man altid trippe lidt på noget billigt syre. Tyg et Mickey Mouse mærke og se lyserøde elefanter løbe over engen – det er noget man end ikke ser i de fjerneste mygge-vandhuller i Sibirien.

Ikke desto indre er der gode undtagelser, og én af dem er Mongol-ralliet, http://mongolrally.theadventurists.com/. Det løb går fra London til Ulan Bator, og for at starte skal man skrabe 8½ tusinde dask sammen til denne organisation. Og når du så når til Ulan Bator bliver bilerne solgt på auktion, og pengene går til godgørende formål. På den måde lykkes det dem faktisk at få en masse penge hjem, endda et ret imponerende beløb. Helt nøjagtig hvordan pengene siden bliver brugt, ved jeg ikke, men der er ingen grund til at tro det bliver misbrugt.

Ok, så det er måske ikke den miljømæssigt bedste måde at gøre tingene på, og var deltagerne blevet hjemme og havde de blot doneret rejsepengene direkte i stedet, ville det have været bedre. Men ingen ville have gjort det, så det her er faktisk ret fedt; man giver folk en god oplevelse, og samtidig samles der en masse penge ind.

Vi var så heldige at komme til byen i en af dens mere hektiske perioder, da en masse biler kørte ind. Dderfor kom vi til at overtage vi en masse af de brugbare ting, som rally-fyrene ikke længere havde brug for. Vi mødte danskere, svenskere, kiwi'er (New Zealand), australiere, englændere, tyskere, spanioler og det der var værre. Det var skønt at kunne tale ordentligt engelsk igen, og ikke skulle nedgradere sproget til 47-kromosom niveau.

Rigtig mange tak til fyrene der hjalp os dér. Tjek deres hjemmeside http://mongolrally.theadventurists.com/. Jeg synes det er en fin og nem måde at opleve på, som de fleste vil kunne klare. Så start planlægningen af næste års tur allerede nu.


Let me get this straight at once; I can normally not stand people that do big trips ”for charity”. I find it hard to believe that it’s possible to raise more money on doing stuff like that, than the cost of the actual trip. For me it normally seems to be a bad excuse for an ego trip. If you mean something with charity you’d better stay home and give away the money you’d spent on the trip. If it get too boring you can rather have a cheap acid trip. Chew a Mickey Mouse stamp and see some pink elephants run over the medows, that’s things you don’t even encounter in the remotes mosquito holes in Siberia.

However, there’s always some good exemptions, and one is the Mongol Rally, http://mongolrally.theadventurists.com/. The rally goes from UK to Ulan Bator, and in order to start you need to raise 1000 quid for the organization. Then when you get to Ulan Bator the cars get auctioned away and the money goes to charity. This way they are actually able to raise a lot of money, I was impressed by the amount actually. How the money is used I do of course not know, but I got no reason for thinking that they are misused.

Ok, it’s not the most environmental friendly thing, and of course if the participants stayed home and gave away the money it cost them it would have been better. But nobody would, so this is actually a great thing; you give people an adventure that is attractive, and at the same time you get in a lot of money.

We were lucky to get to town in one of the more hectic periods when a lot of cars came in. We got our self re-stocked with a lot of useful things which the rally guys did not need anymore. We met Danes, Swedes, Kiwis, Aussies, Brits, Austrians, Germans, Spaniards and what’s even worse. It was great to speak decent English again without being forced to dumb down your language to a 47 chromosome level.

Thanks a lot to the all the guys there helping us. Check out the website,http://mongolrally.theadventurists.com/ , I do believe it’s a nice and easy adventure that most people can do so start planning for next years rally.


Daniel & Lars fra Herning, fine fyre. Det er altid rart at møde danskere udenlands, fremfor nordmænd.
Daniel and Lars from Herning, great guys. It's always nicer to meet Danes than Norwegians abroad
Kan det være mere tjekket end at køre til Mongoliet i en brandbil? (Bemærk web-adressen på bilens forrude).
Riding to Mongolia in a Dennis Fire engine, how cool isn't that? (Note web address on windshield).

Svenskerne ankommer, http://mongolrally.se
The Swedes arrive, http://www.mongolrally.se/

Andy & hans kæreste. Andy er en af arrangørerne, der lagde en masse arbejde i at gøre dette muligt.
Andy and his GF. Andy is one of the organizers that puts in a lot of effort for making this possible

And yeah, it got enough partying


Some had a, uh, flamboyant, arrival

Tjekket kiwi-pige. Kiwier (newzealændere) er som regel fine folk.
Cool Kiwi-girl, Kiwis are normally cool people
Declan & Kieran fra Scotland Yard, men her var de bare med i ralliet. Håber jeg. De kunne lide motorcyklerne, sikkert fordi der ligger en politimotor i min. Fine fyre.
Declan and Kieran from Scotland Yard, but here they were just doing the rally. I hope. They liked the bikes, probably because I got a police engine in mine. Cool chaps.

Den flinke restaurant-ejer ryddede sin garage, så vi kunne parkere maskinerne dér.
The nice restaurant owner emptied his garage to let us park the bikes there.

Re-stocking

Eddy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home