Thursday, 3 September 2009

Mongoliet

Jeg skulle have skrevet noget om Mongoliet og lagt det på bloggen for længst, men det har været for hårdt. Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive. Som én engang, én der ikke bare var hvem som helst hvad angår at skrive og at drikke, sagde: ”Det gode er at leve længe og få arbejdet fra hånden og se og lære og forstå; og skrive når der er noget du ved; og ikke før; og ikke al for helvedes lang tid efter.” Det var det sidste han skrev før han røg Den Store Jerncigar.

Jeg kender ikke Mongoliet, og jeg forstår det heller ikke. Tyve dage var ikke længe nok til at forstå og kende det. Jeg kunne skrive om bjergpasset der var så stejlt, at vi måtte tage det meste af bagagen af, og løbe ved siden af maskinerne, op og ned flere gange, før alle tingene var helt oppe. Jeg kunne skrive om den morgen en jæger-nomade kom på besøg med en jagtfalk på armen; eller dengang forgaflen knækkede midt ude i ørkenen; eller da motorcyklerne druknede ude i floden. Jeg kunne have skrevet om da vi for 300 kilometer vild og blev fanget i Mørkets Døde Dal, og hvordan vi måtte spise skærebrænderristede døde rotter, inklusive rå rottenosser, for at komme ud derfra.

Men det føles ikke rigtigt at skrive om det endnu. Det hele er for bizart, for hårdt og for mærkeligt. Jeg skal have mere tid at bearbejde det her, så det bliver gemt til den bibel jeg skriver, hvis jeg kommer hjem igen. Jeg vil hellere lægge nogle billeder ud og lade jer selv forstille jer hvordan det var.I should have written something about Mongolia and posted here long time ago, but it’s too hard. I do not know what to write. As somebody, which wasn’t just somebody when it came to travelling and writing and drinking, said, “The great thing is to last and get your work done and see and learn and understand; and write when there is something you know; and not before; and not too damned much after.” It was the last he wrote before he smoked the big steel cigar.

I do not know Mongolia, nor do I understand it. 20 days was not enough to understand and know it. I could write about the mountain pass, so steep that we had to take off most of the luggage, and run beside the bikes, up and down several times till all the things were on the top. I could write about the morning the nomad came to see us with a hunting eagle on his arm; or the time the fork the broke in the middle of the desert, or when the bikes drowned in the river. I could have written about when we got lost with 300 kilometers and were trapped in the dark valley of death, and how we had to eat torch burner-burnt rats, including raw testicles in order to get up.

But it doesn’t feel right to write about it yet. All was too bizarre, too hard and too strange. I need some more time before I can process the material, so it’ll be saved for the bible I’ll write if I get home. I rather just post some pictures and let you imagine what it was like.

Netop ankommet udenfor Ulan Bator. Vores øjne havde set Himmerige et par gange før vi nåede dertil.

Outside Ulan Bator, just arriving. Our eyes had seen the glory of the coming of the lord a few times at the time we made it to UB.

Vi mødte nogle franskmænd ude i ørkenen, som kørte et løb gennem Gobi til Beijing, i gamle 2CV'er. Så tro det eller ej, der er folk derude, der er værre end os. Nå, fine folk med den rette holdning, jeg kan li' den ånd.

We met some french guys in the desert, they were running a race through the Gobi to Beijing, with old 2CV's. There's people out there, way worse than us, believe it or not. However, great guys with great attitude, I liked their spirit

Starting line at the 2 CV race
Out in Mongolian else
Kharkorin, Djengis Khans by. Her er den århundrerer gamle Khans transformer.
From Kharkorin, Djenghis Khans city. This is the great Khans transformator, centuries old.
Djenghis Khans kokain-forædlings fabrik, også flere hundrede år gammel. Kan ses i Kherkorin.
Djenghis Khans cocain processing factory, also centuries old. Can be seen in Kharkorin
Nogen gange kan lykke i et mudderhul bare være en 'Tiger' øl, og en pakke Sampoerna smøger. Det giver næsten fornemmelse af at være i Singapore, selvom det nærmere er det mudrede Mongoliet.
Sometimes happiness in a muddy shit hole can be just a Tiger beer, and a pack of Sampoerna cigs. Makes you feel like in Singapore, though it's more muddy in Mongolia


If there's a will, there's a river. Famous slogan in Mongolia.
Hvor der er vilje er der en flod (berømt mongolsk slogan).

The sidecar box completely dissolved and was repaired with scrap steel at yurt in Khovd.
Sidevognkassen faldt helt fra hinanden, og måtte fixes på en skrothandel i Khod.


On the way down to The Dark Valley Of Death, stigma diabolica on the mongo-map.
På vej ned i Dødens Mørke Dal, markeret som stigma diabolica på Mongo-kortet.

Ooops I did it again....
Ups, jeg gjorde det igen....

Quality welding by drunk mongol. It increases the heartbeat quite a bit when you drive the bike after seeing how the job was done. I never seen a worse welding job done, and a front fork failure is not pleasant at high speed.

Kvalitets-svejsning foretaget af fordrukken mongol. Hjertet slår lidt hurtigere når man kører motorcyklen efter at have set hvordan det her var repareret. Jeg har aldrig set et værre svejsearbejde, og forgaffelsammenbrud er ikke morsomt ved høj hastighed.

In Mongolia you need help from all the high powers you can get, here outside the Norwegian Lutherian Mission.

I Mongoliet kan man bruge al den hjælp fra højere magter som man kan få. Her er vi udenfor Den Norske Mission.

"Fuck, the float is broken, it sinks like a rock".
F***, svømmeren er itu, den synker som en sten".

The nylon palace, sponsored by Nanok, http://www.nanok.no/
Nylonpaladset, sponsoreret af Nanok, http://www.nanok.no/

It's by far more common to be a camel, sheep or cow than being a human in this country.
Det er meget mere almindeligt at være en kamel, et får eller en ko, end det er at være menneske i dette land.


Aahhh, finally the fork is in two pieces. The effort finally paid off.
Ah, endelig er forgaflen i to dele, så arbejdet lønnede sig.


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home