Tuesday, 18 January 2011

Zambia, the real Africa begins

Botswana shouldn´t have been in Africa, it´s not enough corruption and chaos. Good thing though that when you cross the Zambezi river you get into the real Africa in Zambia. They know much more about running an African country here.
In fact, it starts already when you leave the shoreline and roll into the ferry. The ferry is a beautiful piece of African engineering, and they got totally three ferries of which one sometimes work.

When we cross over one works a little, so we has to wait just a few hours. We bypass the entire queue, which is a couple of kilometers long, with mostly trucks. Obviously it will take some time for those poor fellas, the ferry takes one truck at the time.

Everybody just wrestles their way into the ferry, including the pedestrians and our self. The result is that the ferry get stuffed by only half of what it could carry, but in return it is a fantastic disorder. The ferry uses 15 minutes, and cost 20 dollars for a passenger car. Quite a good business considering the ferry was written off some time back in the sixties.

It doesn´t lack drugged down clowns that will “guide” you through the customs. We fight them off, and concentrate on getting looted by the authorities. The visa has went up from 25 to 50 USD, and we need insurance, pay the police a levy, pay the road authorities tax, and finally a carbon tax, that goes straight to saving the environment without a cent getting lost on the way.

All this is more than expected, but we get to borrow some money from a very nice dude from South Africa, Johan. Without his help we´d have to get me in first, then drive 70 kilometers to the nearest ATM and then release Klaus. Good there is some people in the world that is full of trust and will to help out fellow travelers.

Roads are good and we stay over in Livingstone at the Victoria Falls before pushing on to Lusaka. We need to get our self to town before darkness as we had an appointment there with Ginty, a old school motorcycle racer and enthusiast.

Not a problem, until Klaus get a flat tyre. With the delay we´re 30 kilometers away from Lusaka when it´s pitch black. Time to abandon the rule about not driving in the darkness, which comes at a certain cost. The road gets worse, with some heavy duty pot holes, lack of vision due to dust and heavy diesel smoke. To stay alive you need all your skills, and top it up with good luck.

You sit and focus on the road a very few meters ahead, and every time you notice a pot hole you got a fraction of a second to look over your shoulder, check if you got free space and throw the bike in one or another direction to avoid getting thrown over the handlebars and into eternity.

All goes well until we got a kilometer left. I just avoid a pothole, and look back just to see Klaus falls down in it. The bike makes a big jump and comes to stop. Turning around I learn that Klaus was able to keep himself in the saddle, the front end was ok but the rim on the rear wheel was gone.

Ginty comes out and saves us with a trailer, so all in all it is good luck. No injuries on the rider, close to help and a new rim. Could have been a lot worse with a 20 cm deep pot hole that trapped 5 cars the half hour we were at the crime scene.
The planned night in Lusaka becomes two, but it´s utilized well with rebuilding the wheel and socializing with Ginty, his wife Kate and other friends. Big thanks to Ginty, Kate and the others we met in Lusaka!


TormodZambia – det rigtige Afrika begynder


Botswana burde ikke ligge i Afrika, for der er alt for lidt korruption og kaos. Men det er udmærket, for først når du har krydset Zambezi-floden havner du i det rigtige Afrika: Zambia. De ved meget mere om hvordan man klarer den slags. Det starter faktisk allerede når man border færgen, som er et smukt stykke afrikansk ingeniørarbejde; de har tre færger, hvoraf én af og til virker.


På denne side af floden går det ikke så stærkt, så vi må vente et par timer. Vi kører forbi en kilometerlang kø, der mest består af lastbiler. De stakler kommer tydeligvis til at vente nogle timer, for færgen har kun plads til én lastbil ad gangen.


Alle mokker sig bare ned på færgen, inklusive fodgængere og vi selv. Resultatet er at der kun kommer halvt så mange med som der er plads til, men til gengæld er her et pragtfult rod. Turen tager et kvarter, og billetten koster 15 US$ for en bil. Fin forretning, når man tager i betragtning at færgen var afskrevet en gang tilbage i tresserne.


Der mangler heller ikke stenede fjolser der vil 'guide' dig gennem tolden. Vi fejer dem af, og koncentrerer os om at blive plyndret af myndighederne i stedet. Prisen på et visa fordobles hurtigt til 50 US$, og der skal købes forsikring, politiet vil have deres andel til kaffekassen, vejskat opkræves også og til slut er der en CO2-afgift som går direkte til at redde miljøet, uden at der går en cent tabt undervejs.


Det er meget mere end vi havde regnet med, men vi får lov at låne penge af Johan fra Sydafrika. Uden hans hjælp havde vi måtte sende mig afsted alene 70 km til den nærmeste kontantautomat, og derefter tilbage for at købe Klaus fri. Godt der er nogen i denne verden som er tilidsfulde og som vil hjælpe andre rejsende.


Vejene er gode og vi overnatter i Livingstone ved Victoria-vanfaldene før det går videre mod Lusaka. Vi skal være der inden solen går ned, for vi har en aftale dér med Ginty, en veteran-mc racer og entusiast. Intet problem, i hvert fald ikke før Klaus punkterer. Med den forsinkelse er det bælgravende mørkt da vi er 30 km fra byen. Så er det tid at droppe reglen om ikke at køre i mørke, hvilket har sin pris. Vejen bliver dårligere, med nogle slemme huller, og det er svært at se pga. dieselrøg og støv. Dit liv afhænger af at du bruger alle dine færdigheder, samt en god portion held.


Du sidder og fokuserer på vejen bare et par meter frem, og hver gang du ser et hul har du en brøkdel af et sekund til at kigge over skulderen og tjekke at der er fri bane, og derefter kaste maskinen i den ene eller anden retning, for ikke at ryge over styret og ind i evigheden.


Det går fint indtil der bare er en kilometer tilbage. Jeg undgår et hul, og ser tilbage netop som Klaus ryger i det. Motorcyklen laver et ordentligt hop og standser så. Jeg kører tilbage for at konstatere at Klaus formåede at blive i sadlen, at forhjulet er ok, men at baghjulet er færdigt.


Ginty møder op og redder os med en trailer, så dér er vi i det mindste heldige. Ingen skader på køreren, tæt på hjælpen og vi har en ekstra fælg. Det kunne have været meget værre, for det 20 cm dybe hul fangede fem biler i den halve time vi var på gerningsstedet.


Den planlagte overnatning i Lusaka bliver til to, med bruges fornuftigt med at genopbygge baghjulet og hænge ud med Ginty, hans kone Kate og nogle andre venner. Tusind tak til Ginty, Kate og de andre vi mødte i Lusaka!Tormod

Victoria Falls
Kobil is just like Mobil, only different and much much better.

Kobil er ligesom Mobil, bare meget, meget bedre.

“….wishes you a good drive in Jesus name” says the sign. While the devil is out to steal souls, Jesus was out to steal rims that day.

"....øsnker dig god rejse i Jesu navn" sagde skiltet. Mens Satan var ude at stjæle sjæle den dag, var Jesus ude at stjæle fælge.


Ginty said no sane people drives a bike at night here. We couldn´t argue.

Ginty sagde at ingen ved deres fulde fem ville køre mc om natten her. Vi sagde ham ikke imod.
A bit tired of building wheels now, or “rimming” as the experts call it. Sixth time on the trip I have to do it, which is once every third month.

Lidt træt af at genopbygge hjul. Det er sjette gang på turen jeg må gøre det, ca. en gang i kvartalet.

Time to say goodbye to Ginty, which was such a great and helpful dude. Unfortunately, his equally nice wife Kate was not present for the picture.

Tid til at sige farvel til Ginty, som var en virkelig fin og hjælpsom fyr. Desværre var hans lige så fine kone ikke tilstede da der skulle fotograferes.At this bridge we were stopped by the police and asked if we could give them money or something, and when we said we were sorry, but couldn´t, they said “No problem, have a safe journey!”. No hard feeling there.

Ved denne bro blev vi stoppet af politiet, som spurgte om vi kunne give dem penge eller noget andet. Da vi sagde det desværre ikke kunne lade sig gøre, sagde de "No problem, kør sikkert!" Der var ingen 'hard feelings' her.
Coke-smuggling bull at the border to Malawi.

Coke-smugling ved grænsen til Malavi.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home