Monday, 28 February 2011

Germany & Copenhagen

Translator's entry:

The guys are almost home, at the time of writing in Northern Germany, just 40 clicks from the ferry to Denmark. Whatever happened between there and Egypt I have no idea, except that the frame of Tormod's Nimbus broke on both sides 70 kilometres south of Kassel. That's been fixed now, but looks like shite (seventh frame incident).

If everything goes according to plan they will raid the duty free shop on the boat and arrive in Rødby ferry harbour early tomorrow morning, have breakfast with Fin Ohlendorff (one of their staunchest supporters) there and then ride on to JC Nimbus in Copenhagen. Estimated time of arrival will be 1 pm.

Be there....Oversætterens indlæg:

Team KCCD er næsten hjemme, i skrivende stund i Nordtyskland hvor de overnatter 40 km fra færgen. Jeg har ingen idé om hvad de har oplevet mellem der og Egypten, bortset fra at stellet på Tormods Nimbus knækkede i begge sider, 70 km syd for Kassel. Det er fixet nu, men ser ikke kønt ud (syvende stelbrud).

Hvis alt går som planlagt vil de gå amok i skibet toldfri butik, og ankomme i Rødby Færgehavn tidligt i morgen, spise morgenmad med Fin Ohlendorff dér, og så køre videre op til JC Nimbus. Forventet ankomst er kl. 13.

Mød op....

Kim

2 Comments:

Blogger Guzzisue said...

I have spent so much time reading about your travels!! love nimbus, met the guys at JC Nimbus last time we were over. Thanks guys

1 March 2011 at 08:19  
Anonymous Ole said...

Det skulle man lige ha' vidst lidt tidligere - det ville have været en stor ære at møde de to herrer efter man trofast har fulgt dem herinde siden begyndelsen på denne tur.

God vind det sidste lille stykke af jeres fantastiske rejse.

1 March 2011 at 10:09  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home