Sunday, 15 March 2009

Problems with the Russian visa

Obs: Norsk utgave følger under

It can not be regarded as news that the KCCD project has got problems with red-tape. Familiar to the readers that have followed us since 2006, we were stuck for a month in Istanbul back then, awaiting visas to Iran and Carnet De Passage documents. This time around it’s the Russian visa that is the problem, at least at the present moment. However, red-tape is just like icebergs, you see only a third of the shit so I’m sure more are waiting to come.

The departure date is only pending on the visas, which probably are filled with vodka and pickle stains when we receive them. In 2006 we had only two entries in Russia, and both of them were below one month. That one was fairly easy to get. This time we’ll require three entries as we’ll go via Kazakhstan and Mongolia- Furthermore, the total stay will be approximately 3 months. This means we’ll need a business visa.

To forge the visas ourselves is not an option either. The visas are printed on a special paper made from some special trees that only grows in the very special Visa-Forest, where also the soon to be dried out and very secret Coca-Cola spring is located. The forest is located in North-East Siberia, just to make access impossible without a visa, to avoid people making paper for forging visas.

To get this infamous business visa from Oleg and his friends at the embassy is not a chop-chop-chop affair. Fair enough, they have been pleasant to deal with and friendly, but the rules are not very simple, and to bend the rules appears to be a no-go. To get the business visa we need an invitation from a Russian company describing in detail where we are going at what time in detail. To explain our travel as a business concept gets quite thin soup. However, we got this brilliant plan now to test new routes for a motorcycle travel agency based in Russia. It seems like this might work out. If it does, we’ll be able to leave Norway within the first half of April as planned.


T


Visum til Russland

Det er intet nytt at KCCD har problemer med dokumenter. Som ikke ukjent for våre lesere som har hengt med siden 2006 så satt vi den gang en måned i Istanbul og slet med visum til Iran og Carnet De Pissoar dokumenter. Denne gangen gjelder det altså Russland som vi har problemer med. For øvrig er slike visumproblemer akkurat som isfjell, du ser bare den øverste tredjedelen så vi har nok mer i vente.

Å lage visumet selv er heller ikke noe alternativ. Visumene er trykket på et spesielt papir laget av spesielle trær i den spesielle Visumskogen, hvor for øvrig også den hemmelige og snart uttørkede Coca-Cola kilden ligger. Skogen ligger i nordøst Sibir, nettopp for at det skal være umulig å lage visum selv uten at du allerede har visum til Russland.

Avreisedatoen henger nå kun på visumet, som sikkert er tilsølt av vodka og sylteagurker da vi endelig får det. I 2006 hadde vi to innreiser, og hver enkelt var under en måned slik at det var noenlunde lett å få. Denne gangen må vi imidlertid ha tre innreiser siden vi kjører via Kasakhstan og Mongolia. Dessuten kommer vi til å oppholde oss omtrent tre måneder hos våre venner i øst. Alt dette tatt i betraktning betyr at vi må ha et forretningsvisum. .

Et forretningsvisum er ikke lett å få av Oleg og vennene hans på ambassaden. Riktignok er de hyggelige og hjelpsomme, men de har et relativt stivt regelverk som ikke lar seg tøye stort. For å få et forretningsvisum så må vi være invitert av et russisk firma og forklarer hvorfor vi skal reise hvor og når mer eller mindre detaljert. Å forklare reiseruten vår i et forretningsperspektiv blir fort tynn suppe. Imidlertid har vi en plan nå om at vi skal prøvekjøre nye ruter for et reiseselskap som er interessert i å arrangere motorsykkelturer. Det ser ut for det kan holde. I så fall er vi i mål, og kan reise første halvdel av april som planlagt.A piece of paper looking something like this is nice to have, but not easy to get

Tuesday, 10 March 2009

King Croesus wins the bi-annual Norwegian Motorcycle Fair 2009

(English edition following beneath)
King Croesus vinner MC-Messen 6.-8. mars
Vi kom, vi så, vi vant som alltid. Viktige kriterier for seieren var rett og slett at vi klarte å holde oss edru tre dager til ende, vi klarte arrangementet med et budsjett på under tusen kroner, foruten av vi fikk presseoppslag i ca 10 aviser, en flott pressemelding på MC24 (http://www.mc24.no/article.php?articleID=1796&categoryID=243 ), publisitet på en rekke nettsteder og mange gode kontakter i media, og dessuten slått kloa i et par nye sponsorer.

Vi stilte ut The Infernal Machine, viste lysbilder fra 06 turen og hadde fått sponset to reklamemateriell fra ABM (http://www.abm.no/) som viste info om både forrige og årets tur. Vi fortalte røverhistorier over en lav sko, og folk så faktisk ut til å tro oss periodevis. Vi solgte ferske t-skjorter og klistremerker med vår logo og lot folk øremerke pengene til enten bensin, olje, brennevin, øl eller damer. De fleste ønsket at vi skulle bruke pengene på brennevin eller damer, men heldigvis lot noen avholdsfolk lot oss kjøpe bensin for pengene også. Inntektene gikk uavkortet til oss selv, så de skulle være i de beste hender, med tanke på at de i hvert fall får bein å gå på.

For ikke sette kalde fakta i skyggen, foruten å så tvil om vår seriøsitet takket vi i forkant nei til en rekke kjekke jenter som ville jobbe på vår stand for å trekke oppmerksomhet. Imidlertid var dette fånyttes da vi allikevel snart var omstimlet av jenter som knapt kunne rives løs fra vår lille hule på messen. Skeptiske som vi var trodde vi først de var ute etter kroppene våre, men etter hvert viste det seg at de faktisk var ute etter de massive pengene vi fikk inn på t-skjortesalget vårt til støtte for oss selv.

Som gode gamle proletarer fattet for a-pressens utsendte interesse for oss. Mannen hadde kommet helt fra Nord-Norge og kjøpte alt vi sa, inkludert at vi hadde vitnene på vår side. Heldigvis fikk han vridd det dit hen at Klaus hadde sagt mye av dritten jeg fikk liret av meg slik at jeg slapp billig unna. Artikkelen hans ble publisert på ikke mindre enn 38 lokalaviser og nettsteder. Noen få eksempler:
http://www.tvedestrandsposten.no/article4176554.ece
http://www.oyene.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.nettavisen.no/motor/article2568162.ece
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article4176554.ece
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4176879.ece?service=print
http://www.tk.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.ranablad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://mobil.nettavisen.no/artikkel.php?id=2568162&cat=4531
http://www.finnmarken.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.finnmarkdagblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.ba.no/nyheter/irix/article4176554.ece?service=print
http://www.sognavis.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.hardanger-folkeblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.glomdalen.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.jarlsbergavis.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.austagderblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.oa.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.enebakkavis.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.firda.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.firdaposten.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.nordlys.no/nyheter/Innenriks/article4176554.ece
http://www.fremover.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.lofotposten.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article4176554.ece
http://www.haldendagblad.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.moss-dagblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.smaalenene.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/riksnyheter/article4176554.ece?service=print
http://www.aasavis.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.bygdeposten.no/innenriks/article4176554.ece

Vi ønsker med dette å takke Roy Mathisen ved ABM Reklame for hjelp med profileringsmateriell, Bjørn Austad Hvaleby i NVMC ( www.nvmc.no ) som inviterte oss, foruten alle som var innom vår stand og gjorde helgen vår interessant.

For mer bilder og info om årets messe se http://www.mc24.no/ eller http://www.bike.no/

T

King Croesus wins the bi-annual Norwegian Motorcycle Fair 2009
We came, we saw, we won as per normal this weekend. Important criteria for the victory was that we managed to stay sober for entire three days, we managed to keep the cost below our 150 USD budget, shit loads of publicity as well as our press release in a non-cut version at the major Norwegian internet newspaper for motorcycles MC24 (http://www.mc24.no/article.php?articleID=1796&categoryID=243). Furthermore, we managed to get a couple of new sponsors.

We displayed The Infernal Machine rigged as it was used for the minor Singapore trip, had a continuous slide show rolling and had roll-ups with info on both KCCD06 and KCCD09. We swash buckled for three days, and periodically people seemed to believe in what we told. We sold fresh-printed t-shirts and stickers and let people earmark the revenues to either petrol, oil, beer, liquor or girls. Most people chose liquor and girls, but luckily some teetotallers allowed us to spend their money on petrol and oil. The profit went in full to our self without any greedy middle men so they should be in the best hands with regards to ensure that they will be spent.

To keep the focus on the project, not to mention avoid putting us in an unserious light we had turned down many offers before the fair from hot girls that wanted to work for us on the stand. However, this was for no use as we soon enough was surrounded by women in our small corner. At first we thought they very only after our bodies, but later it turned out that they were after the big, not to mention enormous, money we made from selling t-shirts and stickers.

As the good proletarians we are, the Norwegian association of labour press caught interest in us. The reporte had come all the way from Northern Norway and seemed to believe everything we said, including that even the witnesses was on our side. Luckily he stated that most of the crap I said was actually coming from Klaus, so I got away cheap this time around. He’s story about us was published in 38 different papers/on line newspapers all across Norway. A few examples:
http://www.tvedestrandsposten.no/article4176554.ece
http://www.oyene.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.nettavisen.no/motor/article2568162.ece
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article4176554.ece
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4176879.ece?service=print
http://www.tk.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.ranablad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://mobil.nettavisen.no/artikkel.php?id=2568162&cat=4531
http://www.finnmarken.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.finnmarkdagblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.ba.no/nyheter/irix/article4176554.ece?service=print
http://www.sognavis.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.hardanger-folkeblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.glomdalen.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.jarlsbergavis.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.austagderblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.oa.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.enebakkavis.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.firda.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.firdaposten.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.nordlys.no/nyheter/Innenriks/article4176554.ece
http://www.fremover.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.lofotposten.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article4176554.ece
http://www.haldendagblad.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.moss-dagblad.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.smaalenene.no/Innenriks/article4176554.ece
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/riksnyheter/article4176554.ece?service=print
http://www.aasavis.no/innenriks/article4176554.ece
http://www.bygdeposten.no/innenriks/article4176554.ece


We wish to thank Roy Mathisen at ABM (http://www.abm.no/) for the supply of promotion material, as well as Bjoern A Hvaleby in the Norwegian Association for Classic Bikes (http://www.nvmc.com/) for inviting us. Also many thanks to everybody that supported us during the weekend, and dropped by us and showed interest in this years most ambitious and expensive suicide attempt.

For more pics and info about the fair see http://www.mc24.no/ or http://www.bike.no/

T


These girls were almost impossible to get rid of, they loved Danish salami and Danish bikes
ABM delivered great roll-ups for the show...


Team KCCD in serious discussions with MC24's Tor Bjarne Olsson
"Look, it's completely fucked!"

The fairs most professional stand, Lazy Boyz is obviously not that lazy boysKawasaki is an expression in the dialects in the northern part of Norway, meaning "What was the case?"