Monday, 14 March 2011

JC Nimbus workshop, again

Yet another round of applause for a job well done.
Endnu et bifald for en velgennemført mission.

Klaus, Knud Jørgensen & Tormod with signed copies of KJø's The Nimbus Bible.
Klaus, Knud Jørgensen & Tormod med signerede eksemplarer af KJø's Nimbus Bibel.


It may or may not be the most welded on frame, but certainly the only one welded on on all continents save for Australia.
Det er måske/måske ikke verdens mest svejsede Nimbusstel, men garanteret det eneste som er blevet svejset på på alle kontinenter pånær Australien.

(All pictures courtesy of Carsten Madsen).

JC Nimbus workshop II

Russian wheel supports, which unfortunately don't support all that much sideways. Looks cool, though...
Russiske fælgforstærkere, som desværre ikke forstærker noget videre sideværts. Men det ser råt ud....

Bikes put away for the night and for next day's repairs.
Mc'erne sat a vejen for i aften, og for næste dags reparationer.

"Yup, looks really fucked to me too..."

Trunk lid with the round-the-world route....
Sidevognslåg med jorden-rundt ruten indtegnet.....

...and greetings from all over the world.
....og med hilsener fra hele verden.

(All pictures courtesy of Carsten Madsen.)

Tuesday, 8 March 2011

Copenhagen Arrival

Tuesday, March 1st 2011

One day they seem to be in Egypt, then next day there's word from that they're in Germany with a broken frame (deja-vu all over again). And suddenly we hear that they'll be in Denmark on Tuesday. We'll believe it when we see it....


Fastforward a few days to the JC Nimbus workshop in Copenhagen. A planned arrival in Rødby barely a few hundred clicks south of Cph was delayed a bit, we hear from Fin Ohlendorff, who drove down there to meet them. They'll be here at 2 p.m. instead of at high noon, says the latest bulletin. People keep trickling in, most in cars or by train, but a few Nimbuses, an Indian Chief bobber and a Chinese motorcycle-style thing show up as well.


We go indoors to drink strongish Christmas beer and eat some really weird Swedish cake-style thing, which the Swedes present claim is a delicacy, in turn ruining whatever credibility they have left on this side of the sound. Or we go outdoors, freezing our collective butts off, kicking tyres and gossiping about stuff. The Norwegians are further delayed, we hear from FO, once more by a broken frame. It's been fixed with a luggage strap, and should be ok as long as Tormod keeps the speed below 80 kph (50 mph).


We wait some more.


Then finally we hear a roar down at the other end of Viborggade. A blue Nimbus outfit is racing up towards us, trailed by a red one and a large blue Beemer. Closer now they come, everybody have their cameras & camcorders out, waving Danish & Norwegian flags.


The brakes work, thankfully, engines are turned off, helmets get unstrapped and we see the two familiar grins on dirty faces. Everybody applauses.


------------------


The bikes get started up again & parked in the courtyard of JC Nimbus. Both look like shite, probably haven't been washed since Sarf Africa, and the engines leak oil like you wouldn't believe it. Oil consumption has been obscene lately, suggesting knackered internals. The frame welds are unspeakable, lights are out, and some of the tyres are bald, which to T & K means they still have at least another 400 k's left. But so what? The boys made it home (depending of how you define 'home', of course).


Tormod & Klaus have more hands to shake, pose with people for the cameras, co-chairman Tom of the Nimbus Club gives a short speech, books and pics get autographed with hands trembling from either the cold of the engine vibration. A few gifts are exchanged, and the two main characters then enter the warmth indoors, to mingle & to tell tales. Again and again, for hours.


Roald Amundsen & Tor Heyerdal may not exactly have been put to shame, but at least they now have competition. Opinions vary, but some even suggest that this is a bigger accomplishment than the 1930s Nimbus trips to Persia and around The Mediterranean. No matter, this was the first Nimbus RTW trip, and it will probably not be repeated for decades, if ever.


----------------------------


When darkness falls most guests have left, and we wheel the Nimbuses into the workshop for the night. Fixing them for the final stretch to Norway will be tomorrow's job.Ankomst i København


Den ene dag synes de at være i Egypten, og den næste dag hører man at de står i Tyskland hvor stellet er knækket igen-igen-igen. Og pludselig hører vi at de vil ankomme til Danmark på tirsdag. Vi tror det når vi ser det....


Spol et par dage frem til JC Nimbus på Østerbro. Den forventede ankomst til Rødby var lidt forsinket, oplyser Fin Ohlendorff, som var kørt derned for at møde dem. De vil være her kl. 14 i stedet for når solen står højest, lyder den seneste bulletin. Flere folk siver herhen, de fleste med bil eller tog, men et par Nimbusser, en Indian Chief bobber og en kinesisk mc-lignende ting dukker også op.


Vi går indendørs for at drikke nogle flere juleøl og spise af en svensk kage-agtig ting, som svenskerne hævder er en svensk delikatesse; hvilket tager livet af den sidste smule troværdighed dem på den anden side af sundet havde. Eller vi går udendørs og fryser røven af, sparker dæk og udveksler sladder. Nordmændene bir lidt mere forsinket, hører vi fra FO, af endnu et stelbrud. Det er blevet fixet med en bagagestrop, og skulle være ok hvis Tormod holder farten under 80 km/t.


Vi venter lidt mere.


Så omsider hører vi et brøl nede fra den anden ende af Viborggade. En blå Nimbus sidevognsmaskine racer op mod os, forfulgt af en ørd ditto og en blå BMW. De kommer nærmere, alle har kameraer og camcordere klar, og vinker med danske og norske flag.


Bremserne virker heldigvis stadig, motorerne slukkes, hjelmene af og vi ser to velkendte grin på møgbeskidte ansigter. Alle klapper.


-------------------


Maskinerne startes op igen og kører ind i gården. De ser slemme ud, er sikkert ikke blevet vasket siden de forlod Sydafrika, og motorerne lækker olie så man tror det er løgn. Olieforbruget har været horribelt på det seneste, hvilket tyder på skrottet indmad. Stellets svejsninger ligner strudseklatter, lyset er forlængst væk, og nogle dækkene er blankslidte, hvilket i T & K's verden betyder at der stadig er 400 km tilbage i dem. Men hvad så? Drengene er hjemme igen (selvfølgelig afhængigt af hvordan man definerer 'hjemme').


Tormod og Klaus har flere hænder der skal trykkes, mennesker der skal poseres med foran kameraer, DNT's næstformand Tom holder en kort tale, bøger og billeder signeres med hænder der ryster enten af kulde eller af de sidste par hundrede kilometers vibrationer. Nogle få gaver udveksles, hvorefter de to hovedpersoner går indenfor på værkstedet, for at være sociale og fortælle røverhistorier. Igen og igen, i timevis.


Roald Amundsen og Tor Heyerdal er måske ikke sat i skammekrogen, men de har i det mindste fået konkurrence. Der er flere meninger om det, men nogen antyder at det her er en større bedrift end at køre en Nimbus til Persien eller Middelhavet rundt i 1930'erne. Igemeget, det her er den første jordomrejse på Nimbus, hvilket næppe bliver gentaget de første par tiår, om nogensinde.


-------------------


Da mørket falder på er de fleste gæster gået, og vi ruller maskinerne ind på værkstedet for natten. At gøre dem klar til det sidste stræk op til Norge bliver næste dags arbejde.


Right off the boat at Rødby Harbour.
Just ankommet til Rødbyhavn.


For some reason the frame was not repaired with the String-Emil 'pants' Tormod bought from him.
Af en-eller-anden grund reparerede Tormod ikke stellet med de String-Emil 'bukser' han havde købt.

Arrival at the JC Nimbus workshop.
Ankomst udenfor JC Nimbus værkstedet.

Slightly worse for wear, might be left 'as is' when encased in a large block of clear epoxy.
Lettere anløben, vil måske forblive i denne stand, og støbt ind i en stor blok klar epoxy.

Two Swedes & two Norwegians: Lars Nilsson (the man producing the 4-speed gearboxes), Tormod, Klaus & ever-present supporter Lars Persson.
To svenskere & to nordmænd: Lars Nilsson (manden der producerer 4-trins gearkasserne), Tormod, Klaus og den allestedsnærværende supporter Lars Persson.

The beer is all but gone, but the Swedish cake-thing remains.
Øllet er stort set væk, men den svenske kage-agtige ting står der endnu.

(Pictures courtesy of Fin Ohlendorff).